Hvad opnår man?

Når du er medlem af underbevidst.dk, så får du nogle unikke muligheder for at "nå ud" til de besøgende på underbevidst.dk.

1. Du får adgang til det lukkede forum, hvor du kan snakke med de andre medlemmer af underbevidst.dk, og samtidig kan du besvare evt. spørgsmål, som andre besøgende indsender via forummet.

2. Du kan skrive artikler til underbevidst.dk. Ved at skrive en artikel udnytter du underbevidst.dk's placering i søgemaskinerne, og demonstrerer samtidig din viden om forskellige emner, overfor de besøgende her på siden.

3. Du kan få adgang til Livechatten. Derved bliver det muligt for dig at chatte med de andre medlemmer, som er online. Det mest interessante er dog, at du også kan få mulighed for at besvare spørgsmål fra besøgende, som har et problem de gerne vil have løst.

4. Du bliver oprettet på vores danmarkskort, sådan at de besøgende fra dit område let kan finde frem til dig.

Der er altså en række fordele ved at blive medlem.

Hvad koster det?

Det koster ikke noget at blive medlem af underbevidst.dk, men da der er blevet lagt mange kræfter i at gøre hjemmesiden til det den er i dag, så kræver et medlemskab, at du bidrager med minimum én artikel. Denne artikel må ikke forefindes på andre hjemmesider, og skal være relevant i forhold til emnerne på underbevidst.dk. Redaktøren på underbevidst.dk forbeholder sig retten til at afvise artikler, efter sin egen subjektive vurdering.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du er overbevist om at et medlemskab af underbevidst.dk er noget for dig, så send en mail til soeren@underbevidst.dk, hvor du fortæller lidt om dig selv og dine kvalifikationer. Derudover bedes følgende medsendt:

  • Artiklen til hjemmesiden i et dokument
  • Din kliniks adresse (til landkortet)
  • Din hjemmesideadresse

Vi ser frem til at have flere personer i netværket på underbevidst.dk